Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
На 31.05.2017 година в компютърният кабинет на ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведе състезание по информационни технологии с всички ученици от група по интереси "Компютърът - мой приятел", с водещ г-жа Кръстева...
На 18.05.2017 година от 15.45 часа в ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведе математическо състезание с учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения по математика в VII клас, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1. ...
На 17.05 2017 г. групата за обучителни затруднения по Български език и литература в IV клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе открит урок пред публика. Гости бяха директорът на училището г-жа Марина Николова , родители и преподавател на обществения съвет в училището, отговарящ за проекта. ...
На 15.05 2017 г. групата за обучителни затруднения по Български език и литература в IV клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе открит урок. Гости бяха директорът на училището г-жа Марина Николова и учители. ...
На 10 май 2017 година с ученици от група "Фолклорна палитра" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, се проведе публична изява с народни хора и песни. Учениците изпълниха български народни хора и песните "Радо ле" и "Мари Марийке"...
На 10 май 2017 година групата за обучителни затруднения по математика в I клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе публична изява пред родители и гости. Целта беше под формата на математическо състезание, групата да покаже усвоените знания и компетентности...
На 5 и 9 май 2017 г.с учениците в групата за занимания по интереси "Работа с компютър" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведе публична изява на тема "Моята ферма". Учениците нарисуваха през първия час фон с помощта на програмата Картини...
На 5.05.2017 година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево учениците от група "Компютърът - мой приятел" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1, представиха пред публика собствени презентации ...
На 5 май 2017 година групата за обучителни затруднения по математика I клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе публична изява пред ученици от училището. Целта беше под формата на математическо състезание, групата да покаже усвоените знания и компетентности. ...
На 04 май 2017 година с ученици от група "Фолклорна дъга" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, се проведе публична изява. Учениците изпълниха народни танци и песните "Изгреяла месечинка" и "Като горско цвете"....
На 3 и 5 май в групата за занимания по интереси "Спортуваме за здраве" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведоха спортни състезания "Бързи, смели, сръчни". Учениците участваха в различни игри, които предизвикаха много смях и веселие. Дърпаха въже като дадоха всичко от себе си, за да спечели отбора им...
На 02.05.2017г. .в ОУ "Св.св.Кирил и Методий" шестокласници представиха драматизация на откъса от романа "Под игото" на Иван Вазов - "Радини вълнения". За всички беше интересно да узнаят повече за епохата на Априлското въстание чрез художествен текст, през погледа на писателя...
На 21 и 25 април 2017 г. в ОУ"Св.св.Кирил и Методий" се проведе математическо състезание,на група за преодоляване на обучителни затруднения по математика във втори клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-"Твоят час - фаза 1"...
На 28.02.2017 г. учениците в групата за занимания по интереси "Работа с компютър" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево направиха компютърни рисунки на тема "Мартеница"...
На 28.02.2017 г. в ОУ"Св.св.Кирил и Методий" се проведе открит урок по български език и литература,на който шестокласниците поканиха своите семейства,за да покажат постиженията и напредъка си в овладяване на науката...
На 3 февруари в групата за занимания по интереси "Спортуваме за здраве" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведоха спортни състезания. Учениците участваха в различни занимателни игри...
16.01.2017 г. Ученици и родители размениха ролите си в часа по български език и литература и взаимно си помагаха в занятието по проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-"Твоят час - фаза 1. "Честно момче"- разказът на Елин Пелин, в който вестникарчето догони автомобила, за да върне дадените му в повече пари, предизвика много разисквания по темата за човешката доблест...
На 22.12.2016 г. В салона на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево , община "Тунджа", се проведе концерт във връзка с предстоящите коледни празници. В него взеха участие учениците от група за занимания по интереси "Фолклорна дъга" сформирана по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево.
На 21.12.2016 г. В салона на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дражево , община "Тунджа", се проведе концерт във връзка с предстоящите коледни празници. В него взеха участие учениците от групи за занимания по интереси "Фолклорна палитра" сформирана по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево.
На 16.12.2016 година в компютърният кабинет на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево се проведе конкурс за коледни и новогодишни картички по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1"с учениците от група по интереси "Компютърът - мой приятел".
29.11. 2016 г. "Какво злато, каква прелест са тези приказки!"-възкликнаха и деца и родители по време на общото занятие от проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-"Твоят час - фаза 1. Защо и възрастните четат приказки отговориха шестокласниците чрез разказа "Косачи" на Елин Пелин. ..