Начало

Доклад на г-жа Марина Николова, Директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево, по случай

140 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ СЕЛО ДРАЖЕВО


Слайдовете се дело на г-жа Пенка Кръстева, дългогодишен преподавател по математика, физика и информационни технологии в нашето училище

Уважаеми гости,
Радвам се, че днес сме заедно за да отбележим една забележителна годишнина - 140 години от основаването на училището в с. Дражево.
Началото на просветното дело в село Дражево е поставено преди 140 години - в далечната 1875 година.
Първото училище е било начално и в него са се обучавали деца от 8 до 16 годишна възраст. Учебните занятия се водели по отделения слято, с деца от всички възрасти. Учениците се обучавали от 1 учител по взаимоучителният метод - по-големите и по-напреднали ученици обучавали по-малките. Сградата на първото училище се е намирала на мястото на сегашното училище. При земетресението през 1908 година сградата е разрушена и докато се възстанови децата учат в частна къща и един дюкян.
Първият учител в училището е Курти Иванов Вандов.
През учебната 1913/1914 година в училището се обучават 31 момчета и 19 момичета.
През 1914/1915 година - 32 момчета и 25 момичета.
Увеличаването на броя ученици води до назначаване на втори учител. Увеличавали се и учебните дни за една учебна година - от 92 учебни дни през 1913/1914 година на 205 дни през 1919/1920 година. Спазвал се закона за задължителното образование.
Първите жени - учителки са Кръстина Султанова и Иванка Парушева.
През 1937 година учителите вече са трима. Един от тях е назначен за главен учител. Учителите били назначавани от училищното настоятелство. Към училището е създадена и ученическа кооперация, като със събраните средства се закупували учебни пособия и обзавеждане.
От 1920 до 1949 година учители са били: Васил Калчев, Кръстина Султанова, Иванка Парушева, Веса Жекова, Иван Кирилов, Кирил Бояджиев, Стефанка Георгиева, Марийка Гайдарова. През този период училището е начално и след завършване на началното си образование учениците продължавали обучението си в с. Извор / сега Кабиле/.

Идеята за построяване на нова сграда на училището се заражда през 1940 година, но самото строителство започва през 1947 година под ръководството на Николай Атанасов. През 1949 година новата сграда отваря врати за първите си ученици. През 1950 година училищната сграда се електрифицира, което дава нови възможности за пълноценното използване на училищната база - провеждат се вечерни курсове за ограмотяване и повишаване на образованието на населението. В сутерена са организирани и кинопрожекции. За учениците е било осигурявано топло мляко. Главният учител Георги Андонов Пейчев става първият директор на училището.

През годините директори на училището са били:
От 1950 година - Георги Андонов Пейчев
От 1953 година - Иван Караиванов
От 1956 година - Иван Желев
От 1957 година - Георги Балчев
От 1961 година - Радка Стоянова
От 1961 година - Йордан Георгиев.
От 1971 година - Илия Кованджиев
От 1976 година - Стефанка Балева.
От 1980 година - Гончо Вълчев.
От 1983 година - Павлина Генчева
От 1985 година - Андон Кръстев
От 1998 година - Марина Николова

Директорът Йордан Георгиев, заедно с учителите Йордан Вълчанов, Станка Флорова, Иванка Йорданова, Ройка Карабойчева, Илия Кованджиев, Събка Колева, Стоянка Георгиева, Иванка Динева, Маринка Йорданова, Стоянка Димитрова, Илия Попов, Мария Сандева, Димитър Атанасов, Зарка Колева, Мария Цонева, Катя Вълчанова, Недялка и Стоян Дочеви, работят по обновяване на учебната база на училището. Освен задължителните учебни часове има много кръжоци, организират се екскурзии и лагери.
През учебната 1963/1964 година е въведено задължително обучение до 8 клас. Разкриват се 2 паралелки за учениците от селата Дражево, Кабиле и Хаджидимитрово. Увеличаването на броя на учениците налага преминаване на двусменен процес на обучение. За децата от съседните села е отворено общежитие, занималня и стол за хранене.

В училището е изграден и оборудван модерен кабинет по химия и биология. През 1971 година директор на училището става Илия Кованджиев.
С активното участие на учителите и служителите на училището е изграден водопровод и отводнителен канал. Водоснабдяването на училищната сграда е от голямо значение за поддържането на добро хигиенно състояние на училището.
Опитното поле, което се намира в края на селото е преместено до училищния двор и под ръководството на учителката Събка Колева се отглеждат разнообразни култури. За най-малките дражевчета отваря врати и ЦДГ. Неин директор е Иванка Динева, а учителка е Пенка Иванова.

През 1976 година директор на училището става Стефанка Балева. Изградено е Училищно настоятелство с председател Тодор Крайчев, което се грижи за обогатяване на материалната база на училището.

През периода 1980-1985 година под ръководството на директорите Гончо Вълчев и Павлина Генчева се обновяват електрическата инсталация и се поставя началото на изграждането на отоплителна инсталация.

През 1985 година директор на училището става Андон Кръстев.
Съвместно с Училищното настоятелство, ръководено от Тодор Крайчев за учениците са осигурени първите компютри. Подменя се дограмата, подовите настилки, остъклява се стълбището, подменя се парният котел с по-мощен, подменят се и радиаторите на отоплителната инсталация. В ръководеният от Андон Кръстев екип са преподавателите Илия Кованджиев, Тодорка Фотева, Мария Данева, Събка Колева, Илия Илиев, Гергана Димитрова, Станка Колева, Иванка Динева, Амелия и Михаил Михайлови, Снежа Рускова, Галя Стоянова, Донка Качулева, Марина Николова, Антоанета Тодорова, Виолета Добрева, Спаска Илиева, Веселин Врачански, Галина Маринова.
През 80-те години учителката по история Иванка Динева заедно с учениците извършва богата краеведческа и фолклористка работа. Издирват се материали и се изготвят албуми с участниците във войните. Пресъздадени са много от обичаите и фолклорните традиции - Коледуване, Великден, Лазаруване, седянка, заговезни.
През 1985 година учениците и фолклорният състав при читалището изнасят открит урок по музика и фолклор пред музикални дейци и преподаватели по музика от Южна България. Пред гостите и населението на Дражево са представени автентични празници и обичаи от фолклорният календар на българина. Урокът по музика и фолклор се превръща в урок по родолюбие, които оставя трайни следи в спомените на всички.

От 1998 година директор на училището съм аз. Смея да твърдя, че за последните години, заедно със прекрасните колеги, с които работя - Цветелина Кованджиева, Пенка Кръстева, Пламен Качулев, Илия Илиев, Славка Христова, Анелия Бъчварова, Лидия Мироненкова, Радка Кьосева, Митка Чапкънова, Валентина Сарайдарова, Андон Минчев, Светлана Ангелова, Панайот Стайков, Янка Вълчева, Ивелина Господинова, постигнахме немалко успехи и достойно продължаваме традициите, оставени ни от колегите преди нас да даваме на децата добро образование и възпитание.

Най-голямото богатство на едно училище са неговите ученици. Хиляди ученици са пристъпвали плахо училищния праг на първия си учебен ден и после стъпка по стъпка, ден след ден, година след година, водени от своите учители са изкачвали стълбата на познанието. Всеки е избирал пътя, по който да върви, професията си, мястото, в което да живее. Достигнали са до различни височини, имали са своите върхове и победи, но най-важното е, че са станали добри хора!
И като стана дума за победи - вярвам, че никога няма да забравят, че първите им победи са свързани с родното училище.
Гордеем се, че от нашето училище са тръгнали много лекари, инженери, икономисти, учители, музиканти. Ще спомена някои от тях: поета Георги Братанов, Диригента Николай Султанов, Илия Крайчев - носител на златни медали от Втората балканиада по математика и от Международната олимпиада по математика през 1986 г., Кольо Панайотов, Вълчо Стоянов, Яна Великова, Таня Чакмакова - завършила режисура в Петербургският културен институт, Диана Георгиева, Иван Илиев.
Гордеем се с нашите възпитаници завършили Музикалното училище в гр. Котел и Академията за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив -- Димитър Фотев, Андон Минчев, Атанас и Иван Комитови, Красимира Петкова.
Гордеем се с носителя на медали от национални и международни турнири по борба Илия Енев.
На националното състезание по природни науки и екология учениците Ради Карапеев и Евгени Киров, ръководени от г-н Пламен Качулев заеха първо място, оставяйки след себе си 46 отбора от страната.
Първо място и специална награда на националния конкурс "Бог е любов" получи нашият ученик Николай Колев, ръководен от г-жа Анелия Бъчварова. Тримата ученика получиха специални стипендии от по 1000 лева от Министерство на образованието и науката.
Ивелина Атанасова завоюва 2 място, а Любов Събранска е в челната 5-ца в конкурса за рисунка " Европа и изобретенията", организиран от Европейският патентен офис към Европейският съюз по повод 40 годишнината му. Рисунките на двете момичета са включени в изложба в град Мюнхен Германия и в специалният алманах на Европейският съюз. Училищният отбор по информационни технологии, под ръководството на г-жа Пенка Кръстева години наред печели първи места на регионални състезания по информационни технологии.
Всички успехи на нашите ученици доказват, че и в малкото селско училище могат да се създават победители, успяващи, доказващи своите знания и умения.

В историята на всяко училище има незабравими моменти, наситени с особена символика. За нас такъв момент е изпълнението на българският химн от нашите деца при откриването на паметната плоча на гроба на хан Кубрат. Фолклорният състав при училището, ръководен от г-жа Тодорка Фотева бе единственият детски състав поканен лично от депутата Николай Габер на Първият събор на българите в Украйна.
Трогателни бяха срещите на учениците с българите, живеещи в Одеска област, които са напуснали България преди повече от 200 години, но носещи я в сърцата си.

Във всеки период от развитието му в училището в Дражево са се раждали идеи, надежди, мечти. И са се осъществявали! С труда, упоритостта и желанието на всички, които са дали частица от себе си за доброто на децата.
Всяко време е носило своите цели, поставяло е своите изисквания. Динамично променящият се свят, в който живеем поставя все по-големи отговорности пред училището като институция.
От 2011 година училището е средищно, което постави нови правила в организацията на цялостната учебно-възпитателна работа. Съществен момент в новите реалности е работата по проекти, чрез които се осигурява допълнително финансиране и подобряване на условията за обучение на учениците.

Четвърта година училището работи по проект "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
С въвеждането на целодневна организация на учебния процес се постига:
- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез развитие на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
- създаване възможност за общуване и опознаване на децата, между деца от различни социални, етнически и културни общности;
- подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

С работата по проектите "Без звънец" и "С грижа за всеки ученик" на учениците се предоставя възможност за допълнително обучение, като се прилагат индивидуални, групови и диференцирани форми и методи на работа. Резултатите от работата по тези проекти са повишаване на мотивацията и активно включване в образователния процес.

През годините училището е работило по много проекти, свързани с възпитанието на учениците в любов към родния край, историята, природата и нейното опазване, изкуството и литературата. Посещенията на исторически места и природни забележителности, ежегодните екологични състезания и акции за почистване на територии, срещи с приятели от други училища, с дейци на изкуството и литературата,

Друг проект, по който училището работи активно е "Нов шанс за успех" - Ограмотяване на възрастни".
В различните етапи на проекта бяха включени и обучени 71 възрастни, за които чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности бе дадена възможност за достъп на неграмотни и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.
По-голямата част от участвалите в проекта продължават да повишават образованието си в самостоятелна форма на обучение през настоящата учебна година.

През 2009 година бе осъществен голям проект на Община "Тунджа" , с партньорството на училището по програма ФАР на Европейският съюз, "Създаване на подходяща среда за интегрирано обучение и спорт в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Дражево" . По проекта на стойност 219 723 евро, от които близо 30 000 евро финансиране на Община Тунджа" бе извършена цялостна подмяна на дограмата на сградата, обновена бе фасадата, изградени бяха нови санитарни възли, медицински кабинет, котелно и складови помещения. Но най - очакваната промяна бе изграждането на спортна зала, каквато училището никога не беше имало.
С всички дейности по проекта се даде възможност за равен достъп до качествено образование, пълноценни условия за учебна, възпитателна и спортна дейност на учениците, съизмерима със съвременните стандарти и изисквания в образованието.
Предлагаме ви малка виртуална разходка из училището за тези, които днес преди празника не успяха да влязат в него!
В просторното фоайе ще се срещнем с образите на нашите патрони - Светите братя Кирил и Методий! По светлите коридори освен многото цветя, създаващи чувство за уют можем да видим кът по екология, етнографски кът, табла за нашите успехи,, за проектите, по които работим.
Компютърната ни зала разполага с най-модерна техника - нови компютърни терминали, осигурени по проект "ИКТ" през есента на 2014 година на стойност 16 хиляди лева , принтери, скенери, мултимедия и разбира се интерактивна дъска.
Спортната зала предлага условия за спорт независимо от метеорологичните условия.
В ученическият стол всеки ден на учениците се предлагат здравословни и безплатни закуска и топъл обяд. Плодовете, които получават учениците са по проект Училищен плод на Община "Тунджа".

Уважаеми гости,
Всяко време е носило своите цели, поставяло е своите изисквания. Динамично променящият се свят, в който живеем поставя все по-големи отговорности пред училището като институция.

В своята работа училището винаги е разчитало на неоценимата помощ от своите партньори - това са институциите, неправителствените организации, с които ръка за ръка работим за по-доброто бъдеще на децата ни.

Искам да изкажа своята и на колегите си благодарност към Община "Тунджа", лично към Кмета на Общината г-н Георги Георгиев и ръководеният от него екип за ежедневната грижа, за ангажираността към проблемите на образованието и помощта, която ни оказват.
Успешните проекти, по които работи училището, социалните ангажименти към подрастващото поколение са дело на съвместната ползотворна работа между Общината и Училището.

Благодаря и на екипа на Регионален инспекторат по образование град Ямбол, който подпомага организационно и методически цялостната учебно възпитателна работа в училищата.
Ние винаги можем да разчитаме на подкрепа и помощ от всички експерти при реализиране на държавната образователна политика.

Благодаря и на Кметство с.Дражево, както и на Кметствата в с.Хаджидимитрово и Кабиле, които ни съдействат при разрешаване на проблеми от различно естество.

Ползотворна е съвместната дейност на училището с Читалище Прогрес 1936 с.Дражево и Младежката организация в селото. Съвместни празници, успешно реализирани проекти, нови идеи.

Благодаря и на всички служители на училището през годините - чистачките лели - Стоянка Кованджиева, Златка Грудеваq Златка Радева, Станка Минкова, Павлинка Димитрова, Руска Добрева, Генка Тенева , Стоянка Карапеева, Динка Георгиева. Всички те са се грижили да е чисто и уютно.
Към огнярите ни - дядо Демир, Стефан и Николай, които винаги посрещаха децата в отоплено училище.
Към шофьорът ни - Иван Вълчев, който се грижи за безопасното пътуване на нашите ученици.
Към счетоводителката Диана Кънчева и финансовия контрольор Марина Атанасова.

Уважаеми гости,
Днес е прекрасен ден! Честваме 140 години от създаването на училище Дражево. Училището винаги е било светиня за българина. На него се е гледало като място, което ще даде на децата ни надежда за по-добро бъдеще! Училището е пулсиращото сърце на всяко населено място, защото оттам започва всеки осмислен житейски път!

Честит празник!