Екип на училището Събития Документи Проекти

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" ОУ

Екип на училището


Училищен екип за учебната 2018-2019 година:


Марина Николова - Директор

Учители в начален етап:


Цветелина Кованджиева - старши начален учител
Славка Христова - старши начален учител
Лидия Мироненкова - старши начален учител
Радка Станкова - начален учител

Учители в прогимназиален етап:


Валентина Сарайдарова - старши учител по Български език и литература, и Музика
Митка Чапкънова - старши учител по Английски език
Пенка Кръстева - старши учител по Математика, Информационни технологии, Физика и астрономия, и Физическо възпитание и спорт
Пламен Качулев - старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата, Технологии, и Изобразително изкуство
Светлана Ангелова - старши учител по История и цивилизации, География и икономика, Музика, и Физическо възпитание и спорт

Учители в групи за целодневна организация:


Ивелина Господинова - учител в група за ЦДО
Андон Минчев - учител в група за ЦДО
Ирина Йовчева - старши учител в група за ЦДО
Татяна Неделчева - старши учител в група за ЦДО
Валентина Динева - старши учител в група за ЦДО

Други:


Доника Колева - логопед