Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Нов шанс за успех"

В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Дражево, община "Тунджа", област Ямбол по проект "Нов шанс за успех", схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01 0001 "Ограмотяване на възрастни" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013", бяха сформирани две групи за обучение:

Група І-ІV клас - курс за ограмотяване с 14 обучаеми с продължителност на обучението 20 учебни седмици и общ хорариум от часове - 600 часа.,
Група VІ клас - с 12 обучаеми с продължителност на обучението от 12 учебни седмици и общ хорариум от часове - 360 часа.

В групите бяха включени желаещи от 22 до 55 годишна възраст от с. Дражево и с. Хаджидимитрово. Учебните занятия се проведоха в училището за периода 18.06.2012 г. - 02.11.2012 година с преподаватели от училището. Успешно завършили по проекта са 19 обучаеми.

На 27.02.2013 година в ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Дражево, община "Тунджа", област Ямбол бяха тържествено връчени удостоверенията на успешно завършилите обучението.

Г-жа Марина Николова - директор на училището поздрави обучаемите с успешното им участие в проекта. Тя изтъкна, че е много важно осъзнаването на необходимостта от образование независимо от възрастта.

Г-жа Николова отправи поздравления към завършващите от името на регионалния координатор на проекта Георги Георгиев - старши експерт в РИО - гр. Ямбол и от името на ръководството на Община "Тунджа" в лицето на кмета Георги Георгиев.

Заедно с удостоверенията си за завършено обучение "учениците" получиха и фланелки с логото на проекта. Обучаемите от своя страна благодариха за възможността да бъдат включени в проекта, което определят като истински "нов шанс" за себе си.

Изказаха благодарност на своите преподаватели- г-жа Кованджиева, г-жа Христова, г-жа Кьосева, г-жа Кръстева, г-жа Ангелова и г-н Качулев, които винаги са били до тях и не са щадили сили за да им помагат.

Като спомен от вълнуващият ден бе направена снимка пред паното на Св.Св.Кирил и Методий.