Екип на училището Събития Документи Проекти

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" ОУ

 

Доклад за 140 г. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево


Вижте обновеното училище и новия физкултурен салон!